Dạy đàn guitar cơ bản

Dạy đàn guitar cơ bản Dạy đàn guitar cơ bản các môn: - Học đàn guitar classic (Cổ điển) - Học đàn guitar đệm hát - Học đàn guitar solo (fingerstyle)

Dạy đàn guitar cơ bản

Dạy đàn guitar cơ bản các môn:

 
- Học đàn guitar classic (Cổ điển)
 
- Học đàn guitar đệm hát
 
- Học đàn guitar solo (fingerstyle)
 
- Dạy đàn guitar cơ bản cần có kiến thức âm nhạc chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để đặt nền tản cho việc Học đàn guitar căn bản, các bạn học đàn guitar cần được hướng dẫn đúng phương pháp giảng dạy và trình độ chuyên môn. Được như vậy thì việc dạy đàn guitar cơ bản mới đạt chất lượng tốt.
 
 
Dạy học đàn guitar cơ bản, ngoài việc thầy hướng dẫn ở lớp (Học Đàn Guitar), người Học Đàn Guitar phải hoàn thành tốt công việc của mỗi bên. 
 
Người hướng dẫn (Dạy Đàn Guitar) cho việc Học Đàn Guitar của bạn phải có đủ kiến thức làm cơ sở để Dạy Đàn Guitar cho bạn, tất nhiên người Hướng Dẫn Học Đàn Guitar không phải học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, người hướng dẫn Dạy Đàn Guitar cho việc Học Đàn Guitar của bạn phải được đào tạo âm nhạc chuyên ngành, Có như thế thì việc Học Đàn Guitar của bạn mới đạt hiệu quả tốt, bài Học Đàn Guitar của bạn mới có chất lượng tốt.
 
Âm nhạc là điều tuyệt vời, âm nhạc không thể ăn, cũng không phải con số để đếm, nhưng âm nhạc giúp bạn phát triển trí tuệ, giúp tai nghe của bạn phát triển (cảm âm), giúp bạn cảm nhận âm nhạc (cảm âm) thật nhận sâu sắc, giúp bạn nhận biết được điều đẹp nhất của âm thanh.
 
Học Đàn Guitar (Dạy Đàn Guitar) như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?
 
Nhạc gồm có phần đệm (chord) và phần giai điệu (Melody).
 
Khi Học Đàn Guitar Đệm Hát, thì phần guitar thực hiện phần đệm (chord) và hát thực hiện phần giai điệu (Melody).
 
Vì vậy nên học guitar đệm hát rất đơn giản, chỉ cần học guitar căn bản tốt là được.
 
Học đàn guitar căn bản thế nào để đạt hiệu quả?
Khi học guitar các bạn cần học nhạc lý (lý thuyết) và nhạc lý chính là cơ sở để thực hành. Nếu không học lý thuyết thì các bạn thực hành dựa trên cơ sở nào??
 
Học đàn guitar căn bản và học đàn guitar cơ bản là 2 khái niệm khác nhau.
 
Ví dụ:
 
+ Học đàn guitar bài 1 sẽ ứng dụng cho bài 2, bài 1 và bài 2 sẽ ứng dụng cho bài 3. Nếu chưa đàn được bài 1 và bài 2 thì sẽ không thể học được bài 3.. Đây gọi là “học đàn guitar căn bản”
 
+ Khi học bài học số 3 thì không cần thiết bài học số 1 và số 2, thì bài học số 1 và bài số 2 mang tính “bài học cơ bản”.
 
Trường hợp các bạn học guitar đệm hát, nhưng không hát được, hoặc hát không đúng nhạc? Đó là do bị mất căn bản, không có khái niệm về nhịp phách, phách mạnh – phách nhẹ.
 
Học đàn guitar căn bản là nền tản vững chắc để tiến xa hơn và khắc phục được tình trạng hát không đúng nhạc.
 
Dạy đàn guitar cơ bản (Học Đàn Guitar) có hiệu quả từ cấp độ, không thể học cấp tốc, việc học đàn guitar sau 1 buổi học guitar đệm hát có thể đệm và hát là điều không thể, hoặc chỉ áp dụng cho những bạn đã biết nhạc trước đó. Việc bỏ qua trình tự học căn bản sẽ làm cho các bạn học guitar tiến bộ chậm, và đến lúc nào đó sẽ không thể tiến bộ hơn được.
 

Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

Music is mediator between spiritual and sensual life.
 

Gửi bình luận của bạn

Captcha
Scroll

Đang gửi...